O emocích

30.10.2018

Myslím, že umět vyjadřovat emoce je pro děti jedna ze stěžejních vlastností, která může ovlivnit jejich život v dospělosti. My všichni jako dospělí lidé, jako jejich matky, otcové, prarodiče, učitelky ve školkách, všichni, kteří můžeme nějak zasáhnout do vývoje dítěte, bychom měli myslet na to, že děti v nás vidí vzor, že je důležité, abychom před dětmi neskrývali své emoce. Děti potřebují vidět, že umíme projevovat radost, lásku, nadšení, překvapení, ale v nějaké rozumné míře by měly vidět, že umíme projevit i ty opačné emoce, jako je smutek, pláč, vztek, zklamání.

U dětí je pro rozvoj emocí velmi důležitá hra. Proto jim dopřejme hodně prostoru na hraní jak doma, tak ve školce. A úplně ideálně si hrajme s nimi. Nechme se strhnout do světa dětských her a prožívejme všechny emoce s nimi.

Kresleme si s dětmi a vyjadřujme krásu i ošklivost. Krásu i ošklivost vyrážejme hledat na procházkách do přírody. Nechme je cítit i morální emoce, nechme je radovat se ze sebe sama, když pomůžou kamarádům uklidit hračky, když dokáží poradit, pohladit, milovat. Naopak ale nezapomínejme na lehké "výčitky svědomí", když si dítě schválně vymýšlí, zlobí nebo ubližuje. Netrestejme je, ale snažme se přijít na to, co takové chování vyvolalo. Promluvme si s ním a najděme v sobě trochu pochopení a zároveň trochu ponaučení pro dítě.

Neméně důležité jsou ale i intelektuální a sociální emoce. Probuďme v dětech touhu po vzdělávání, po učení se něčeho nového. Snažme se, ať samy děti mají potřebu se učit. Chvalme je za každý jejich velký krok v poznávání. Motivujme je a dokazujme jim, že vše, co se naučíme, nás v životě posouvá vpřed a je pro nás důležité. A co se týče sociálních emocí - ukazujme dětem, že je důležité spoluprožívat radost s ostatními, když se někomu podaří postavit těžkou stavbu z kostek, složit puzzle, vyrobit krásné zvířátko z modelíny,... ale naopak i spoluprožívat starost a smutek svých kamarádů, chlácholit je, když se jim něco nepovede. Umět prožívat lásku, úctu, obdiv ale i nenávist, zlobu a rozhořčení nad nespravedlností.

Druhů emocí je nepřeberné množství a my bychom je měli znát a pracovat s nimi. Dle mého názoru bychom měli v dětech podporovat ty kladné emoce a nepotlačovat ty záporné. Naučit je, jak s emocemi pracovat, vysvětlit jim, že rozhodně není špatné křičet radostí, ale ani plakat, když jsme smutní. Měly by ale pochopit, že by nás emoce neměly úplně ovládat.